නව ඇම්ඩන් කතා – ඔටුව සහ පට්ට කෑලි

March 3, 2018 Kiyawapan 0

හරි කොල්ලනේ කෙල්ලනේ ආයුබෝවන් කියල පිලිගන්නවා නව ඇම්ඩන් කතා සමුහය හෙවත් කියවපන් විහිලු කතා ගුබ්බෑයමට. අද කියන්න යන්නේ ඔටු සින් එකක් ගැන ඔන්න ඉතින් ඈත […]

නව ඇම්ඩන් කතා – ජිගිරි බිරිස් එක

March 1, 2018 Kiyawapan 0

හරි කොල්ලනේ කෙල්ලනේ ආයුබෝවන් කියල පිලිගන්නවා නව ඇම්ඩන් කතා සමුහය හෙවත් කියවපන් විහිලු කතා ගුබ්බෑයමට. අද කියන්න යන්නේ අපේ නව ඇම්ඩන්ගේ යාලුවෙක් වෙච්ච කමල් අප්පුහාමිට […]

ඇම්ඩන්ගේ කතා – මහත්තයගේ මීයා

October 20, 2017 Kiyawapan 0

දැන්කාලේ ෆුඩ්සිටිවලට ගියාම තියන දේවල්වල ලස්සන දැක්කම මොකක්ද කියලා තේරුම්ගන්න වෙලා යනවා ඒ තරම් ලස්සන අසුරණවලනේ තියෙන්නේ.. දවසක් ගෑණු කෙනෙක් ෆුඩ් සිටියට ගියාලු ගිහින් ඖනකරන […]