ඇම්ඩන්ගේ සුපිරිම වෙනත් කතා 5 ක්

October 18, 2017 Kiyawapan 0

ඉහල පෙලේ රාත්‍රී සමාජ ශාලවක් අසලදී බීමත් නිරවත් කාන්තාවක් ටැක්සි එකකට නැංගා.ටැක්සි ඩ්‍රයිවර්ට මේ කාන්තාව කිව්වා එයා යන ස්ථානය.ඉතින් ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් වාහනය එලවන ගමන් පසු […]

ඇම්ඩන්ගේ වෙනත් කතා – ලගදි කසාද බැදපු කාන්තාවෝ

October 16, 2017 Kiyawapan 0

ලගදි කසාද බැදපු කාන්තාවෝ දෙන්නෙක් කන්තෝරුවට වෙලා කතා කර කර ඉන්නවා #පලමු කාන්තාව: ඊයේ හවස නම් ෂෝක් අනේ….#දෙවෙනි කාන්තාව: අපෝ මට නම් ඊයේ එපාම උනා […]