නව ඇම්ඩන් කතා – ජිගිරි බිරිස් එක

හරි කොල්ලනේ කෙල්ලනේ ආයුබෝවන් කියල පිලිගන්නවා නව ඇම්ඩන් කතා සමුහය හෙවත් කියවපන් විහිලු කතා ගුබ්බෑයමට. අද කියන්න යන්නේ අපේ නව ඇම්ඩන්ගේ යාලුවෙක් වෙච්ච කමල් අප්පුහාමිට වෙච්ච වැඩක්.දවසක් මේ ඩබල සෙට් වෙලා ආගිය විස්තර කතා කර කරා හිටියලු .මේ අතරතුරේ නව ඇම්ඩන්ට අප්පුහාමි කියපු කතාවක් තමා අද අපි කියන්නේ. මිනිහා කොච්චරවැඩ කරනවද කිවොත් බදින්නවත් වෙලා තිබුනේ නැහැ. හැබයි ඉතින් කොල්ල සෙල්ලම් කාරයා අර ස්පා මේ ස්පා වලට ඉතින් මදි නොකියම ගියපු පොරක් තමා අප්පුහාමි කියන්නේ.

ඔන්න ඔය අතරේ වයස 40 පැන්නා විතරලු.ගෙදර අයගේ කීමට පොර කසාදයක් කර ගත්තලු.ඔන්න ඉතින් දෙන්න ලස්සනම ලස්සන හනිමුන් එකක් ගියාලු.ඒ ගියේ බාලි දුපතටලු ඔන්න දෙන්න දැන් ඉතින් ජිගිරි බිරිස් එකට ලෑස්ති වෙනවාලු.පට්ට වැඩක් තමා වෙලා තියන්නේ මේ වෙලාවේ පොර අර ස්පා පුරුද්දට ඔක්කම ඇදුම් මාරු කරලා තුවායක් හීවලු ඇදගන්න පට්ට වැඩේ කියන්නේ කියන්නේ මේ කෙල්ල තුවායත් දීලා අර ස්පා කෙල්ලෙක් වගේ මසාජ් කරන්න ගත්තලු. මේ විස්තරේ අහපු නව ඇම්ඩන්ට පලු යනකම් හිනාලු .හරි අපි තවත් මේ වගේ පට්ට නව ඇම්ඩන් විහිලු කතාවකින් ඔබව හමුවෙන්නම්.