ඇරියපාර සරමේ සේරම – ඇම්ඩන්ගේ කතා

February 3, 2018 Kiyawapan 0

ේක මේ ආයතනයක හිටිය සිකියුරිටි කෙනෙකුට වෙච්ච වැඩක් හරිය.අපේ කථා නායකයා එදා දවල් වරුවේ තමයි ඩියුටි.මෑන් ටිකක් විතර ගොතයි.කලබල උනහම හොදටම ගොතේ වැඩී.ඔන්න ඉතින් සරමක් […]